Personlighets- och begåvningstester

Som testleverantör har vi valt marknadsledande Assessio, eftersom deras tester liksom vår rekryteringsprocess bygger på vetenskaplig grund. Våra certifierade testledare hjälper er med personlighets- och begåvningstester riktade mot olika typer av nyckelpersoner.

Mer om testerna:
PJP™ är ett personlighets- och begåvningstest. Både när det gäller personlighet och kapacitet skiljer sig människor åt och dessa skillnader har betydelse i arbetssammanhang. När det gäller personlighet mäter PJP de fyra egenskaperna stabilitet, livlighet, målmedvetenhet och sympatiskhet. För att ge en bild av en persons kapacitet mäter PJP logiskt tänkande och problemlösningsförmåga. Kandidaterna gör testet på något av våra kontor under handledning av en certifierad testledare. Efter testet intervjuas kandidaten utifrån testresultatet. Detta säkerställer kvaliteten på återkopplingen till såväl kandidat som kund.

MINT™ är ett personlighetstest som mäter personlig lämplighet för olika positioner i arbetslivet. De egenskaper som mäts i MINT har stor betydelse för framgång i yrkeslivet. En god organisationsmedborgare är pålitlig, ansvarstagande, lugn, tålig och månar om goda relationer till kollegor och kunder. Resultatet presenteras i form av hur relations- eller uppgiftsfokuserad kandidaten är, samt visar om det finns någon risk för att testpersonen har ett kontraproduktivt arbetsrelaterat beteende.

Service First™ är ett test som mäter fyra dimensioner avseende orientering mot kundservice. För många företag ligger nyckeln till framgång i förmågan att se till att kunderna är nöjda. Kundtillfredsställelse kan man inte uppnå utan en stark serviceinriktning som innefattar hög kvalitet av service, en snabb och skicklig hantering av kundernas klagomål, förståelse för och tillfredsställelse av kunders behov och förekommande av deras önskemål. För att hjälpa företag att anställa kundorienterad personal erbjuder vi detta test.