Rekrytering

När det gäller nyckelpersoner i ett företag märks kostnaderna för en felrekrytering mer än i någon annan typ av rekrytering. Eftersom de totala kostnaderna blir lägre om man låter ett professionellt bemanningsföretag sköta rekryteringen väljer allt fler att leja bort den biten. Med kvalificerad och rutinerad personal, välutvecklade nätverk och kandidatbanker samt ledande testverktyg ser vi till att ni får den för uppdraget mest lämpade kandidaten.

Professionellt HR-stöd
Rekryteringen börjar med att vi kommer till er och tillsammans gör en kvalificerad kravprofil som innefattar både personlighet och kompetens. Med vår erfarenhet hjälper vi er att lyfta kravprofilen ett snäpp högre, vilket påverkar annonseringen och kandidatinströmningen positivt. Vi erbjuder även hjälp med utformning av annonser samt tips på publiceringskanaler. Vi finns som ett nära stöd tills det att sluturvalet är gjort och ni har valt ut den mest lämpade kandidaten. Vi ger oss inte förrän ni är helt nöjda.

Trygghet
Som ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag följer vi branschorganisationens garantibestämmelser, som bland annat innebär att vi gör en ny rekrytering utan kostnad om vår kandidat skulle sluta kort efter anställning hos er. Ni kan välja om ni vill göra en hyrrekrytering eller anställa personen direkt.

Valfrihet
Rekrytering består av flera delar, så som kravprofilering, annonsering, svara på frågor, ta referenser, intervjua, göra urvalstester, samt återkoppla till dem som inte fick jobbet. Ni kan antingen ta hjälp av oss med hela processen, eller så kan ni köpa in utvalda tjänster, alternativt låta oss testa eller bedöma era slutkandidater för en jämförelse.

Industrisupport är ett auktoriserat bemanningsföretag och tillämpar bemanningsföretagens allmänna bestämmelser gällande rekrytering.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om möjligheterna kring rekrytering.