Inhyrning

Vi lever i en värld där snabb utveckling och tvära kast är en del av vår vardag. Vissa företag har personalbrist medan andra brottas med övertalighet. På en snabb och föränderlig marknad blir rätt personalstyrka en helt avgörande del av företagens framgång.

I dag väljer därför allt fler företag att använda sig av bemanningslösningar, för att på så sätt få en mer flexibel och rörlig organisation. Företagets arbetsstyrka kan snabbt ökas eller minskas efter aktuellt behov. Med hjälp av bemanning har företaget alltid rätt person på rätt plats, när det behövs – alla tider på dygnet.

Inhyrning används ofta då företaget är i behov av att täcka upp för ordinarie personal, som till exempel vid semester, övriga ledigheter, sjukdom och utbildning. Det är även en bra lösning om man vill förstärka verksamheten vid till exempel övertidsstoppar, tillfälliga projekt och tillväxt.

I dag är det även vanligt att företag väljer att låta en viss del av grundbemanningen utgöras av inhyrd personal. Företaget kan då fokusera på sin kärnverksamhet. Det ger ökad flexibilitet i både upp- och nedgångar och man behöver inte lägga ner tid på anställningar, varsel och uppsägningar.

Industrisupport är ett auktoriserat bemanningsföretag som tillämpar bemanningsföretagens allmänna villkor för uthyrning.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om möjligheterna kring inhyrning.