Flexibilitetspool

Bland våra mest värdeskapande lösningar för branschens kontinuerliga utveckling är Flexibilitetspoolerna. De består av ett nätverk av lokala industriföretag på orten och används i huvudsak vid planerad- och oplanerad frånvaro.

Som del av flexibilitetspooler får samtliga företag en hög flexibilitet, kompetens och kontinuitet samt långsiktighet och hög service. Sammantaget en hög kostnadseffektivitet.

Flexibilitetspoolen bemannas av utbildade, kompetenta och erfarna medarbetare. Alla med god baskunskap och yrkeserfarenhet från industrin.