Då IndustriSupport Värmland AB grundades i slutet av 1990-talet, erbjöd vi en supportfunktion i bemanning gentemot industriföretag i Värmland. Våra anställda bestod på den tiden, i huvudsak av medarbetare på kollektivsidan.

Vi är stolta över att vi fortfarande är starka inom den Värmländska industrin och att vi idag även har ökat antalet medarbetare på tjänstemannasidan. Vi är även stolta över att vårt koncept lyckats och att vi idag, tack vare utvecklingen av vårt koncept, även finns inom andra regioner och segment.

Genom vårt medlemskap i Almega har vi idag möjlighet att vara verksamma inom de flesta förkommande segmenten och vårt erbjudande är intressant för allt fler företag.
Däremot säger vi i vår affärsidé att vi endast skall finnas på de marknader där vi kan erbjuda högsta kvalitet i relationen till våra kunder och medarbetare. Vi är alltså inte främmande för nya segment men vi skall inte åtaga oss uppdrag om vi inte kan leva upp till innebörden i vår affärsidé.

Idag är vi verksamma inom:

  • Industri & Verkstad
  • Bygg, anläggning & fastighet
  • Lager, logistik & transport
  • Hotell, restaurang & handel