Information till företag och fackklubb

Det är företaget tillsammans med fackklubben som ska välja omställningsleverantör.

Kontakta TSL innan uppsägningarna är genomförda. Är det ett stort antal som skall sägas upp så är det viktigt att detta görs i så god tid som möjligt.

Gäller det större neddragningar så rekommenderar vi att man tillsätter en styrgrupp på företaget för att kunna stötta de uppsagda, enskilda chefer och fackligt förtroendevalda under processen.

Information är oerhört viktigt för att bevara lugnet och minska rykten och spekulationer. Informera samtliga på företaget om varför uppsägningar måste ske samt vilka åtgärder företaget kommer att vidta. Informera löpande under hela processen så att alla känner sig delaktiga.

Vi planerar tillsammans omställningsprogrammet så att arbetet på arbetsplatsen kan fortlöpa så smidigt som möjligt. Vi kan även hjälpa er med ansökningarna till TSL, då det är viktigt att de är kompletta och innehåller rätt information.

För mer information om TSL: www.tsl.se