Värdegrund, affärsidé, vision

Värdegrund

IndustriSupport är uppbyggt på starka värderingar som genomsyrar all vår verksamhet.
Våra värdeord är: Ärlighet, Kvalitet, Service, Trivsel, Samarbete, Kompetens, Långsiktighet.

Affärsidé

Genom vår gedigna kunskap och engagemang arbetar vi för en hållbar och framgångsrik kompetensförsörjning för våra kunder. Genom våra samarbeten erbjuder vi värdeskapande tjänster inom rekrytering, bemanning, HR-stöd och närliggande tjänster.

Vår vision

Tillsammans skapar vi utveckling och framtidstro.