Värdegrund, affärsidé, vision

Värdegrund

IndustriSupport är uppbyggt på starka värderingar som genomsyrar all vår verksamhet.
Våra värdeord är: Ärlighet, Kvalitet, Service, Trivsel, Samarbete, Kompetens, Långsiktighet.

Affärsidé

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för duktiga medarbetare och därigenom vara kundernas förstaval när de väljer samarbetspartner i bemannings-, rekryterings- och omställningsfrågor.

Vår vision

Genom att vara ett starkt, fint och erkänt företag, är vi det självklara valet för kunder och medarbetare.