Vår historia

Vi är stolta över vår historia och hur den har format oss till det företag vi är i dag. Vårt namn kommer från latinets industria som betyder flit idoghet och sysselsättning samt ordet support betyder stödja, framskaffa och tillhandahålla. Namnen och dess betydelser är en del av vår själ och genomsyrar allt vi gör.

Industrisupport Värmland AB startades 1999 av Kent Henriksson som hade jobbat hela sitt yrkesverksamma liv inom industrin. Han gick från enklare jobb på golvet hela vägen upp till VD-rollen. Genom detta skaffade han sig gedigen erfarenhet och kunskap från både kollektiv- och tjänstemannasidan.

Han hade tidigare varit personal- och verkstadschef för ett företag i Arvika och satt med i en företagsgrupp där frågor kring inhyrning och rekrytering av personal diskuterades. För att koppla samman tillverkningsindustrierna i ett nätverk startades Industrisupport. Han ville även erbjuda en gemensam supportfunktion för bemanning till industriföretagen. Industrisupport var till en början tänkt som en lösning för företag i Arvika och närliggande värmländska orter. Därav namnet Industrisupport Värmland AB.

I dag finns många av våra medarbetare fortfarande inom industrin, men vi är numera också starka på tjänstemannasidan. Från att ha varit verksamma i enbart Värmland finns vi i dag även i Närke, Mälardalen och Östergötland. Vi har med andra ord breddat både vårt erbjudande och vår geografiska täckning.

Vi är verksamma inom Almega där samtliga LO-förbund ingår och vi arbetar mot många olika branscher. Tack vare det finns åtskilliga yrkeskategorier representerade hos oss, både på kollektiv- och på tjänstemannasidan. På så vis kan vi erbjuda dig som söker jobb och dig som söker personal mer kompletta lösningar och erbjudanden.

Vi är stolta över vår historia och hoppas du vill vara med och skapa morgondagens historia tillsammans med oss.